5 I REDAKTIEADRES MGR. HANSSENSTRAAT 44 RABO - BANK No. 1.400.01.751 9e JAARGANG No. 4 24 JANUARI 1980 BEJAARpEN_VERËNIGING 00STRUIK De op 11 februari geplande carnavalsavond voor bejaarden in Venray gaat niet door. Nu heeft de Oostrumse carnavalsvereniging besloten op dezelfde datum, dus ook op maandag 11 februari, een gezellige avond te organiseren. Nu zouden wij graag zien dat ook de oudereren die nog geen 65 jaar zijn, maar toch interesse hebben ook naar deze avond komen. B.v. alles boven de 55 jaar. Deze avond is georganiseerd bij Bèr van Dijk, door de carnavals vereniging, en hieraan zal ook door de bejaarden-vereniging worden meegewerkt. Wij hopen op een grote belangstelling en op een prettige avond. Zo gauw het definitieve programma er is, zullen wij hieraan op nieuw bekendheid geven. Wij zouden zeggen houdt nu al die 11 februari vrij Het Bestuur. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- KARNAVALSVERENIGING_DE_KARKLINGELSJ, Zaterdag 26 januari a.s. groot' Alde-Wieverbal in het Parochie huis. Als bijzonderheid op deze avond, laten wij U nu reeds we ten, dat op deze avond, omstreeks 22.00 uur, voor het eerst of ficieel het boerenbruiloftspaar zich zal "verloven". De gehele buurt, die dit jaar de bruiloft verzorgd, wordt uiteraard op de ze avond verwacht. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HARMONIE_^SUB_MATRIS_TUTELA^\ Maandag 28 januari: orkestrepetitie in het Gemeenschapshuis: van 19.15 - 20.00 uur: repetitie voor het jeugdorkest van 20.00 - 22.00 uur: repetitie voor het gehele orkest repetitie tamboerkorps: zoals afgesproken op de laatstgehouden repetitie 1 v OOST RUM's WEEKBLAD 1

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1