REDACTIEADRES MGR. HANSSENSTRAAT 44 9e JAARGANG No. 3 RABOBANK No. 1400.01.751 17 JANUARI 1980 De openbare vergadering van liet werkcomité op maandag 21 janua ri is verschoven naar maandag 28 januari. Wij beginnen om 20.00 uur in Café Vermeulen. AGENDA: 1. Opening 2. Notulen vergadering 19 november j.l. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Plaatsing glascontainer. 5. Werkgroep woningbouw. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. HET WERKCOMITÉ -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- BEJAARDE VERENIGING OOSTRUM: De op 11 febr. geplande carnavalsavond voor bejaarden in Venray gaat niet door. Nu heeft de Oostrumse carnavalsvereniging besloten op dezelfde datum, dus ook op maandag 11 febr., een gezellige avond te organiseren. Nu zouden wij graag zien dat ook de ouders die nog geen 65 jaar zijn, maar toch interesse hebben ook naar deze avond komen. B.v. alles boven de 55 jaar. Deze avond is georganiseerd bij Bèr van Dijk, door de carnavals vereniging, en hieraan zal ook door de bejaarden-vereniging worden meegewerkt. Wij hopen op een grote belangstelling en op een prettige avond. Zo gauw het definitieve programma er is, zullen wij hieraan op nieuw bekendheid geven. Wij zouden zeggen houdt nu al die 11 februari vrij HET BESTUUR. 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1