Oud 'papieractie: zoals al.,,eorder,.- is mp.dogQde.eId zal deze. actie: -uie-t worden gehouden op 3 j-suuarimaar op zaterdag' 12 januari a»s. v' Maand as- 7 januarirepetitie voor het'-orkest in hot Parochiehuis: van 20«,00 - 22,,00 uur. hq.tk.gohe.l? orucst 7ar.af zaterdagmorgen 8 uür tot zondagavond 2*f uur, nomen •'aar voor de patiënten van dé huisartsen: ro Bloemen - Lankveld - van 'Thie3 c-n francken: T) r o_ BI o c menS t a tl on sweg 13tel.8116 3 voor de patiënten van de huisartsen: })r o Corner - Beckers Vereauteren - de Vocht en Schmeotz: OPROEP VOOR VAN BROEKHUIZENSTRAAT Denk aan de bijeenkomst voor Karnaval vrijdag k januari a.oS, bij _caf_é_Verne_u_len a.anvang _20_,_30_ uur HARMONIE 5'SUB MATRIS TülSLA;' V/oeg sdag 9 januari repetitie voor. ke.t. /tamboerkorps zoals afgesproken op'-de laatstgehouden i^-peti'tie, .7. NEE.EEMDPTENSTEN HUISARTSEN 3, EN .6 JANUARI. 198Q:... .1 Pr o Schmeetz, Akkerweg 18 tel, .83900 Spreekuur voor spoedeisende gevallen kunt Ij bi-j de genoemd doktoren op zaterdag en zondag van 10 tot 11 n van 17 tot 18 uur terecht o WEEKEND-SN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APO THE ICE N: Van vrijdag 4 januari 18,00 uur'tot de volgende week- vri jdag 11 januari g StOdaPassage 1 Openingstijden weekend: zaterdag 9°00 tot 13o00 uur 17o00 tot 18o00 uur zondag 10,30 tot 12,00 uur 17 o 00 tot l8,00 uu-r 2c o; 4' A 1> V h -1 "2 '4- '1 "ff -* 4- M. .V *- i 1

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 9