Melderslo k - Oostrum 3 aanvang llo.00 uur Melderslo 5 - O.ostrurn 'h aanvang llo00 uur Oostrum 5 - Castenray k aanva.ng l0o00 uur JEUGDVOETBAL Bij redelijk weer is er 9 januari een dropping voor de D en E-jeugdc Zoals andere jaren worden ook nu weer de dames, die iedere woensdagmiddag de voetbaljeugd helpt bij het oversteken van de Wanssumseweguitgenodigd om samen met de jeugd deze dropping oriëntatietocht7 mee te lopen. vi De aanvang van deze dropping wordt nog bekend "gemaakt in het kastje aan de muur van café Vermeulena JEUGDLEIDERS De maandelijkse jeugdleidersvergadering is op donderdag 10 januari om 21.15 uur in de cantine.

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 8