Heel veel dank aan alle medewerkenden'en we hopen.van gan ser harte, dat nog steeds meer mensen zich actief bij de parochie betrokken voelen» Hartelijk dank. ook ..aan ons Kerkbestuur en de financiële commissie voor zo, veel daadwerkelijke en morele steun» Laten we. samen-, verder gaan, ook nu,, vooral nu» We kunnen nog veel meer! Het zal nodig zijn««met het oog op de toekomst» JAAR 1980 Voor het jaar 1980 staat het volgende reeds' vast: 1) Eerste H.Communie op de eerste zondag in mei, k mei» 2) Maria-processie l8 mei, na de Hoogmis» 3) Toedieningen van het H»Vormsel door Vicaris Meertèns, op zaterdag 7 juni' om 19°00 uur.-"" J) Sacramentsprocessie op zondag.8 juni. ZONDAG 6 JANUARI Openbaring des Heren:, vanouds heet dit feest Driekoningen; vreemde mensen ontdekken .de Heer» De meer theologisch-li- turgische naam voor dit feest is: Openbaring des Heren» Dit heeft een diepe .betekenis: het Kerstkind van Bethle hem blijkt do Verlosser van de wereld te zijn'; de langver wachte, die het Koninkrijk van God zal vestigen. Door ons, christenen, wordt aleeuwenlang daaraan meegewerkt, soms met duidelijk succes, soms moeizaam, met veel tegenslag» De opdracht blijft om ons christen-zijn in 'woord en daad samen te beleven. GEBOREN: •Het is altijd een geruststelling, een bemoediging, als.je weet dat je ergens welkom bentDat '"PAUL" bij Jan en - Marie-Louise Janssen (Slits) - Mgr. Hanssenstraat 26 - bijzonder welkom is, blijkt we1 uit het opschrift van het geboortekaartjeo Zij zijn God ook bijzonder dankbaar dat Hij hun droomwens in vervulling heeft doen gaan: een broer tje voor Robert» Iedere geboorte is een-wonder - het is een moment waarop God en mens elkaar raken» Daarom Jan en Marie-Louise, van harte proficiat met de geboorte van jullie tweede zoontje» Veel vreugde en geluk met en voor PAUL. _v GEBOREN: "Op 15 december werden Miets en Leo Gielen - van Broekhuizen- straat 10 - verblijd met een Godsgeschenk, een zoontje en - 6 - 4 1 te.*

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 6