veel te bereikeru Eén wens: hopenlijk kunnen we elkaar nog vaker vinden en .helpen. Dat is Samen-Kerk in de praktijko - KERSTGAVE VOOR ONZE OOSTRUMSE MISSIONARISSEN Tot en met zondag hebt U nog de gelegenheid om in de offer blok achter in de Maria-kapel Uw bijdrage te ..storten voor de Kerstgave voor onze Oostrumse missionarissen: Zuster Poels, Zuster Lemmens en Broeder Basten*, Daarna zullen we er voor zorgen dat zij zo spoedig mogelijk hun Kerstpakket (in geld) in handen krijgen» Vol verwach ting klopt hun hcintooooooo ENKELE CIJFERS OVER 1979 Cijfers die betrekking hebben op Sacramenten zijn niet zo belangrijk; maar wij mensen houden nu eenmaal van tellen» Proberen we toch maar alles v/at betrekkelijk te zien» Veel belangrijker is immers: met welke bedoeling zijn we chris ten; v/at steekt er achter de cijfers; v/at"leeft er in do mensen»- Als de cijfers alleen maar cijfers zijn gebleven, dan betekent het niet veel» Enfin, cijfers kun je tellen, terwijl geloof en levensvisie, overtuiging en levenshou ding ontelbare grootheden zijn» Bekijken we met deze achtergrond maar de cijfers over 19 79: DOOPSEL: In het afgelopen jaar werden 33 kinderengeborenj 2? van hen werden reeds door het Sacrament van her Doopsel in do kerk van Christus opgenomen» VORMSEL: Na een gedegen voorbereiding ontvingen 36 jongens en meisjes van do zesde klas het H»Vormsel» se bevestigd en daarmee zelf hun geloof» EERSTE COMMUNIE: 33 Kinderen van de tweede klas mochten 7^"hêT~Fe'rst~volledig deelnemen aan de Eucharistieviering» HU V/EL IJKEN: 9 Bruidsparen spraken voor God en Kerk uit, dat ze elkaar trouw willen blijven» OVERLEDENEN: 11 Dierbare medemensen gingen van ons heen om te delen in het leven van onze Verrezen Hoer» Ondertussen is er in 1979 nog veel meer gebeurd» Om maar enige dingen te noemen: het priesterkoor van ons kerkge bouw werd betegeld, er kwam 1n prachtig, stijlvol nieuw altaar, :n keurige loper, ?n gloednieuwe piano voor ons Jongerenkoormen.kwam tot de oprichting van een gemengd zangkoor, de buitendeuren werden prachtig bewerkt en op geschilderd, enz» Er waren altijd weer mensen die bereid waren tot veel .in zet, medewerking en hulp» Dat waren cr he ei ve~l»

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 5