kO miljoen dollar voor de Kerk in Nood in Oost- Centraal en West Europa, in Afrika, Azië en Latijns Amerika-toegezeg Voor Uw-bijdrage in de vorm van kleding en houdbare levens .1 middelen zal de kapelwagen in Oostrum staan op Dinsdag 8 januari'bij het Gemeenschapshuis van 10*00 - 12*30 uur. Zuster Theorita Steekelenburg 'zal in het weekend van 3-6 januari ondér alle HoMissen preken over "Kerk in Nood/ Oostpriesterhulpc De meeropbrengst van de kollekte is be stemd voor het werk "KERK IN NOOD"* KERSTMIS VOORBIJ Met echte, diepe voldoening mogen we terugzien op een heel mooi Kerstfeest in onze Kerk* Het is niet te doen om alles tot in de puntjes te vermelden., Toch'is het wel interessant om iets te vertellen* Op slot vanrekening 'kunt U niet alles meemaken* Allereerst de drukke week vóór Kerstmis1, waarin verschillen de groepen can voorbereidende Kerstviering hielden in de Kerk of het Gemeenschapshuisi Ruim 800 personen hebben..aan deze vieringen deelgenomen* Alles-was vantevoren keurig ..-p.. verzorgd* En Kerstviering werd voortgezet dooi- zang van ons kinderkoor, door een Kerstspel van de Vlasbloem of door een gezellig samenzijn* De -tweede Kerstdag trad ons kinderkoor, op met frisse kerst liederen,aangevuld met 'n samenspel var.'Monique de Boer en Gèr de Mulder op orgel en trompet, prachtig* Heel-veel dank - Individueel-en in groepen hebben zeker 200 mensen er.voor gezorgddat Kerstmis kon slagen: dames die de grote Kerk e.-- !n grote schoonmaak gaven;.- zangers en zangeressen, groot en klein; organisten, dirigenten, orkestleden,kerstbomen plaatsen,' kerk versieren, kerststal bouwen., misdienaars, kollektanten, mensen die -zo-maan' even bijspringen* .Bedankt voor deze geweld: ge n ode-work: ngi Mei zo velen samen is er De Kerstviering op de vooravond van 'Kerstmis - de zogenaam de Nachtmis - was grandioos: n- overvolle Kerk; met rn dankbaar, aandachtig gehoor; met heerlijke zang en muziek; in 'n feestelijk versierde Kerk* De beide HoMissen op eerste Kerstdag werden ook weer door onze eigen koren'opgeluis'te'rd'de H*Mis om 9°30 uur door ons Jongerenkoor; de H*Mis van 11*00 uur door ons Gemengd koor; in beide HoMissen konden we goede en mooiezang—be-- - luisteren*

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 4