(gemengd koor) o .- - Pieter Hendrik Janssen Voor de overledenen van hen die offer den.met Allerzielen Maria Jacoba Verheij,en-Michels - Uit dankbaarheid Gesto jaardo Jacp.bus Wilms en Wilhelm!na Lemmen Harry Kamans (uit. Tegelen) Jacob Janssen en Anna Janssen-Wijn- hoven ZERK IN NOOD 00STPRIESTERHULPr -"^•Brengt hulp in meer dan honderd landen» Pater Werenfried zegt daarover: "Ik ben een lastige bedelaar, maar ik kan niet met rust laten, zolang ontelbare broeders in nood mij zelf niet met rust laten en terecht een beroep doen op de liefde, waarvan niemand gedispenseerd kan worden"» De tastbare som van deze liefde bedroeg in 1973 niet minder dan 37 335o2^-8 dollar» In zijn jaarverslag doet Pater 'Werenfried, de als "Spekpater" bekende Moderator Generaal •/an Kerk in NOOD/OO STPRIESTERHULPopnieuw een beroep op zijn honderduizendenden weldoeners, om de nood van de ge vluchte, vervolgde, en in liun geloof bedreigde Christenen in stijgende mate ter harte te nemen» In onverwoestbaar Godsvertrouwen heeft hij voor 1980 reeds KERKDIENSTEN 0„Lo VROUW GEBOORTE PAROCHIE OOSTRUM: 5-13 .januari Zaterdag 1-9 «00 u Zondag 9 c 30 u Ia and ag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 9 00u 9 o oo u o 19o00 Uo 1ISDIENAARSBEURTEN Saterdag 19=00 u0 Zondag 9 30 u Gesto jaardo overl» familie van Heijster Gesto jaardo Theodora Derks-Janssen en Peter Deiks Overlo familie Direks-Hellegers - Uit dankbaarheid bij 'n k5-jarig huwelijk Overlo ouders Hoogenhof-Spreeuwenberg Eric Jeuken-Hans Mulder-Antoine Camps Frank Verheijen Alo.uis Martens-Marcel Litjens-Robert Claessens-MoLinders Eddy Drabbels-Alex Oudenhoven-Robby Raijmakers-Gers-rd Verbruggen 11o00 Uo 9 oOO Uo 9o00 u„ 9 oOO Uo 11o00 u t

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 3