KA RNAVAL S VEEE NIGING 11 DE KARKL INOLL G ZITTING 1980 Maandag 1-f januari organise-3rd de karnaval sver^ni ging do GROTE ZITTINGo .- - Toegangskaarten zijn a 10,00 vanaf 2 januari verkrijbaar bij Randênrade 50° Vrijdag 11 januari a.s. in Zaal Halfweg Grote GEZELLIGHEID SAV0 ND metmedewerking van de RAZELKAPEL en buutreedner BERT HEYNEN ...- Tevens grote Tombola met vóel en'waardevolle prijzen. Gelegenheid tot dansen. Entree 2,50 p.p. Komt U ook dan,kan het Lourdescomité een of meer zieke 'of gehandicapte kinderen uit de Gemeente V-enray laten deelnemen, aan de kihderbedevaart naar Lourdes in 1980c U BENT VAN HARTE WELKOM OM 20.00 UUR Lourdescomité Venray - Jo Arts, - 1 A n: t' -- w wI II III l 1

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 2