In de inleiding wordt de voedingswaarde van Kip en Ei be sproken» Er wordt gewezen op de vele toepassingsmogelijkhe den, dié deze produkten in de keuken bieden en een aantal recepten wordt ter plaatse gedemonstreerd.» Vanzelfsprekend kunnen de aanwezige dames het resultaat van de bereide ge rechten ook proeven» Een der aanwezige dames zal als gelukkige winnares, haar huisgenoten met een gebraden kip kunnen verrassen» Natuurlijk is het niet mogelijk om in een kort tijdsbestek alle gebruiksmogelijkheden met Kip en Ei te demonstreren» Receptenboekjes met vele gerechten, die de dames gratis worden aangeboden, zullen thuis nog vaak eenwaardevol hulpmiddel zijn» Met gelegenheid tot het stellen van vragen wordt het eerste gedeelte afgesloten» Na de pauze wordt een kleuren-geluidsfilm vertoond» Deze film laat zien hoeveel zorg en moeite de pluimveehouderij besteedt om producten van hoogwaardige kwaliteit bij de consument te brengen» De Besturen» REDACTIEADRES: Mgr» Hanssenstraat kk 9e JAARGANG No1 RABO-BANK No» l^OO01731 3 januari 1980.. Leden N0K.V0 en L»V»B» Donderdag 3 januari a»s» hebben wij een gezamenlijke voor lichtingsavond over "Kip en Ei"» Deze avond begint om 20o00 uur in het Parochiehuis.. PROGRAMMA:

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1