BILJARTCLUB SoNoAo Vrijdag 17/11-72 werd de wedstrijd BoCoIJo 2 - SNA 1 gespeelde BoCdJc 2 gaat aan kop in de C klasse» Na de verloren openingspartij van GoVermeulen verloor IïoHendriks de tweede partij met 1 punt verschil De verdere wedstrijden van HoReijnders, MoManders en invaller JoCremers (zeer goed op dreef) werden omgezet in winstzodat de einduitslag toch nog. V-6 in ons voordeel werdo De stand aan de kop van de C klasse: 2o Los Band 2 10-58 pnte Maandag"~2'ö" november j„lfl werden voor slechts enkele bil jartliefhebbers demonstratiewedstrijden- gespeeld door de Heren Van Tienen en Massa» Er werden enkele fraaie wedstrijden gespeeld, o0a0 libre driebanden; en tot be sluit het kunststo teiio Vooral van hetkunststoten hebben de aanwezigen kunnen genieten0 Alles bij elkaar genomen toch een .zeer nuttige en leer zame avond, ook al viel het aantal toeschouwers tegen» S o V o OOSTRUM o De RKDSO-ploeg kon na het treffen tegen Oostrum dik tevreden zijn rnet het behaalde gelijkspel 1-1 Als de Oostrum-ploeg de vele goede kansen die zij vooral in de tweede helft kreeg, had benut, zou de uitslag een geheel ander beeld hebben gegevenDit neemt echter niet v/eg dat er door beide ploegen met volle inzet werd gestre den zodat deze boeiende wedstrijd het aankijken ..terdege waard wasRKDSO"ging goed van start en de Oostrum-ploeg had alle moeite om de gasten in bedwang te houd en "o Hét overwicht van de ploeg uit Lomm werd dan ook in de 20e mi nuut uitgedrukt- door een doelpuntIn een paniek-situatie voor het Oostrum-doel verzuimde de verdediging de bal vol doende xweg te werken en dat betekende 0-1 o Na deze treffe kreeg Oostrum meer greep op zijn tegenstander en kwam aan gevaarlijke uitvallen toe» Zo schoot 5 minuten voor het. einde van de eerste periode JoSelder keihard tegen de lat en een schot van MoThijssen werd in het zijnet gesmoorde De pauze ging in met een 0-1 achterstando Na' de thee ging Oostrum fel in het offensief en drong de 1o BoCoIJo 2 10-75 pnto SoNoAo 1 10-58 pnto

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 6