SPORTVERENIGING OOSTRUM ?2??L®GApiGDEN_OP_VOOR_DE_FUNCTIE VAN BEHEERDER PL^°??Y5?5?ISING_00STRUM_pRAAGT ZORG VOOR DE VERGUNNINGEN SOLLICITATIES_TE_RICHTENwAAH HET SECRETARIAAT: VAN_MOMHÏÏIZENSTRAAT 21, OOSTRUM TEL.3395 TE KOOP (wegens aanschaf van nieuwe meubels 1^-jaMêLJiguten stoelen; prils f-3,50 per stuk tafels; pri.js 12,30 per stuk .SéyjtgfeP0P wordt gehouden op zaterdagmorgen, .^december, van 10 tot 12 uur in de zaal van het Z-a.Iochiehuis, Watermolenstraat 1, tel.: 1392 Bestuur Stichting Parochiehuis - 5 - Jjc******************,,.^*,^^.^^* ***4:*******^** ■T» - O ■f- •.O Y22?_?5_kantine op het sportpark. x

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 5