WEEK-END DIENST HUISARTSEN. VrijdagEigen huisarts® Zaterdagtot 2^*00 -uur: Drevan Thiel, Patersstraat 30, telefoon l887o Vanaf zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur: Dr•Beckers, Julianasingel 11 (praktijk Patersstraat, telefoon 1887)0 AGENDA PAROCHIEHUIS: Zondag 3 december: 1^*30 uur St«Nicolaas* Maandag k december: 2®00 uur Gym LVB 8*00 uur Repetitie Harmonie* Woensdag 6 december: 7*00 uur Jeugd Harmonie® Donderdag 7 december: 13«00 uur: UO-jarig bestaansfeest van LVB Oostrum® N O KVVROUWENBEWEGING Dames die de cursus willen volgen voor gezonde- en di eetvoeding, voor jong en oud, gelieven zich op te geven bij een van de bestuursleden, en wel v5ór 8 december a*So® Deze cursus bestaat uit 6 lessen, die gegeven worden door de dietiste van het ziekenhuis* Er wordt één uur theorie en ca* één uur praktijk gegeven* pestuur® HARMONIE "SUB MATRIS TUTELA" AoScZaterdag 2 december wordt er weer oud papier op gehaald door de leden van de Harmonie* Er wordt om 10 uur begonnen* RouteIn de kom van het dorp tot Linssen en het NoScStation aan de Stationsweg; verder t/m Loonen aan de Wanssumseweg en t/m Fleurkens aan de Geysterseweg* Op zondag 3 december zal onze harmonie traditiegetrouw Sinterklaas afhalen van het station* Alle leden worden uiterlijk 1^*10 uur bij het Parochiehuis verwacht, van waaruit na opstelling naar het station gemarcheerd wordt* - 3 - 1.— TM—n, „V 4* 4- «X* <A» «X- *4-* *4' *J' «4' «i» »D O.» vt» si* sL> *1^ <J» «.1/ *L< sl« «J. v** sl» «J,» sX* «D »L- O/ «I» •X' «l* '4' «X» X *4" <4* 4» X op •7* «j» -T" "P *T> 'p "T"* '7- 'r 'T* t* *T- "T* *r "T* -j* -p 'Js -p «f. /f. <J% /J* 'D -y» -p -y» «y- «p <7. -p -p «T» p p *T* r p P •7s p p p p p -p> p p p p «p p p p p p «-■■■<r—1HTM— I i:n t•Mum11II- mmmmr iiir in .iiiMMvan m imimimaa* ,111,11 II Hl II III II I II I mi III MUI I— IIIMI II I —Ml I HI II-■■■

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 3