PAROCHIE O oio VROUW GEBOORTE QQSTRUM* KERKBÉRICHTEN VOOR DE WEEK VAN 5 DEC T/M 9 DECEMBER 1e Zondag van j.e Advento 8 «30 uur Antoon van Arsen Harrie Janssen0 10*00 uur Hoogmis, Antoon Fleurkën's ën Hendrika Broeks* Maandag8«00 uur Theo Camps en Anna Verhoeven* Dinsdag8*00 uur Gest*gez3rd Willem Meyer, echtg0& zoon* Woensdag: 8*^-5 uur 0verl«fam« Broekmans-Bovee Donderdag8*00 uur Tot zekere intentie* 1^*00 uur HoMis tot dankzegging kO jobestaans- feest van de LVB Oostrum* VrijdagFeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria* 80OO uur GestogeZojrdoWilhelmina en Antoon Verheijeno Zaterdag19«00 uur Wim Emons* DAME1ZANGK00RDonderdag 7 december om 20*15 uur repetitie in de kerk* HEREN KERKKOOR: Dinsdag 5 december geen repetitie* De repetitie begint voortaan om 20*00 uur* MEDEDELING KINDERKOOR: De repetities van het Kinderkoor zijn iedere donderdagavond in de kerk van half zeven tot kv/art over ze ven TROMMELKORPS Attentie! Vrijdag 1 december wél repetitie* Dinsdag 5 december repetitie leerlingen om 18*30 uur* Vrijdag 8 december repetitie 19-30 uur; leerlingen 19«00 uur* BEJAARDENVERENIGINGDinsdag 5 december houdt de bejaar denvereniging- een StNikolaasmiddag in Café van Dijk; aanvang 14*00 uur* - Donderdag 7 december kaartmiddag van 1^*00 - 18*00 uur* ■Maar. amVM' i' ft ia—ig<imKH>c—jjw—bm

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 2