1e Jaargang Nr. 15 1 december 1972 Copij-adresWatermolenstraat 6 - ATTENTIE! W IJ Z I G I N 'G 1 DE SINT KOMT ER WEER AAN! Van de Sint ontvingen wij be richt, dat hij het op zondag, 3'december a«So erg druk heel to Daarom zal Hij wat later in Oostrum aankomen en niet om 2 uur, doch eerst om 2*30 uur op het station ar rive ren 0 Daardoor is het programma wat met de Sint was algesproken als volgt gewijzigd: -V 1^o13 uur: Vertrek van de kinderen en de Harmonie vanaf de school naar het stationQ 1^30 uur: Aankomst van de Sint op het station en vertrek van de stoet door de straten van Oostrum* van de stoet.: 1e Harmonie 0 2o Kinderen 3e en 6e klas en grotere jeugd 3o StoNicolaaso bo Kleuterschool 5c Kinderen Ie t/m ^fe klas* RouteStationsweg, MgroHanssenstraatValkenkampstraat, v0BroekhuizenstraatHerenpasweg, Witte Vrouwenstraat, Geysterseweg, Mgr oHanssenstraat', Watermolenstraat 0 De kinderen van de kleuterschool t/m ke klas verlaten de stoet als deze de Valkenkampstraat ingaatleze kinderen gaan rechtstreeks naar het Parochiehuis, zodat ze binnen zijn als de Sint van de rondgang bij het Parochiehuis arri veert o Als de ouders van deze kinderen en de ouders met de nog niet schoolgaande jeugd ook willen zorgen "in-het Paro chiehuis aanwezig te zijn voordat de Sint binnen is, dan kan het verdere programma in het Parochiehuis een vlot verloop hebbeno De kinderen van de 3e en 6e klas gaan na aan komst bij het Parochiehuis door naar de school, om daar de bekende zak met inhoud in ontvangst te nemen* - 1 - pSfcw^s -s&safp S^>*^5Öi^ j| «i»2££t£ lÊBSSJSST %'V.r'j*'»'*'^ Twrmcgna» 'ffwiy#— im mum *n> wmiwwvj *^*.1.*..*.*^*.,* w Voor OOST RUM

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 1