VOOR AL UW PARFUMERIEëN EN VELE ANDERE LEUKE ST„ NICOLAAS-GESCHENKEN NAAR KAPSALON WoVLOET-EVALDS V/H BEN VALCKX, _MGR_oHANSSENSTRAAT_1 OOSTRUM TEL„ 1731 WIST U Dat het disco-bal dat op U november gehouden werd oen daverend succes is geworden? Dat het zeker door 1^0 of nog meer jongeren bezocht werd? Dat er zeker weer een nieuw wordt georgani- eerd s Wanneer, wordt nog bekend gemaakt 8 sic*****:*:***************************** ;k O C O 000 000 V< v> •Jz i

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 8