STAND 19/11-72 IN K ÏÏEGELS0M 10-14 GEYS'i'KREN LEUNEN 10-13 EoKoDoSoO» 9-12 MKKRL0 9-9 BRUGHUSIA 9-8 00STRUM 10-8 GRASH0EK 10-8 METiUERSLO 7-7 MERSET.O 8-6 RES IA 8-3 SW0LGEN 10-3 Programma zondag 26/11-72: Oostrum 1 Wanssum k Oostrum 3 Oostrum 2 Venray 7 1 z aterdag ToOoPo B1 Leunen D2 Leunen E2_ Oostrum Oostrum Oostrum B1 D1 E2 Aanvang 2*00 uur Aanvang 12o00 uur Aanvang 11*30 uur Aanvang 1«30 uur Aanvang 11*00 uur Aanvang 11*00 uur UW_TELE¥i:SIEi ZWART-WIT 0E KLEUREN wordt vakkundig en. snel gerepareerd EEEEYEiU - beqekhulzenstraat 28 tei. 3374 9 - 00 1 V>J _A EoKoDoSoO

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 7