■loegen genoegen moesten nemen met de halve winst: 1-1 e Oostrum-ploeg, die bij de toss wind in koos, zag'al enkele minuten hun eigen doelman gepasseerd® n schot, da.t--aanvankelijk het doel zou missen, werd coor de wind zo van richting veranderd, dat de bal als nog via de paal in het doel belandde: 1-0* -> Oostrum was' allerminst aangeslagen door deze vroege treffer en naargelang de wedstrijd vorderde kreeg Óóst-rum near greep op do tegenstander e Ên in de 20e minuut ..Van de wedstrijd kon Oostrum de stand weer in evenwicht' bren gen o Sen foutieve terugspeelbal op hun goalie werd de thuisclub noodlottig, spits MoThijssen liet deze schitte rende kans niet ombenut: 1-1 Ka de theepauze had de Oostrum-ploeg wind-voordeel maar ren kon dit niet uitdrukken in geldige doelpunten0 Ie Oostrum-ploeg was dan wel in de tweede helft overwe gend. in de aanval, maar de rood-witten wisten met de harde voorzetten poen raad Daarentegen verdedigde de Leunen-ploe'g knap' en zij kwamen zelfs aan aanvallen toe,' die het nodige gevaar inhielden® In het laatste kwartierwaren de Oostrum-mannen dicht bij een treffer®' Een hoekschop, genomen door WoHoeymakers belandde ineens in het doel, maar deze treffer werd af gekeurd wegens duwen van een tegenstanderEn toen kort voor het einde MoThijssen in het strafschopgebied werd gevloerd en dit onbestraft bleef, eindigde deze zeer sportieve wedstrijd onbeslist® AI Sc zondag krijgt Oostrum medekoploper RKDSO thuis o Uitslagen: Leunen-1. - Oostrum 1 1-1 Wanssum k... - Oostrum 3 0-7 (vriendschappelijk) Oostrum Veto-Helmond Vet® 1-^f Oost rum B2 - SoVoV® B^f 1-9 V;anssum Dl - 0ostrum D1 1-2 6 j-ict O rJ V r r -OlM uil v

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 6