De kinderen van de 4e klas t/m de heel kleine kinderen zijn meestal nog niet bij een club. Als nou.die kinde ren eens samen met Sinterklaas en de zwarte Pieten in het Parochiehuis bij elkaar kwamen, dan'is"de groep niet zo groot en kunnen de ouders van deze kinderen ook nog. komen kijken. De jongens en meisjes van de 5e en 6e klas krijgen even goed hun tractatie, maar dit zal dan na afloop van de nntocht op de school gebeuren. Daarom is het;volgende programma met de Sint afgesproken: j 13045 uur: Vertrek van de kinderen en de Harmonie vanaf de school naar het station. 14.00 uur: Aankomst"van de Sint op het station en ver- trek van de stoet doo.r de straten vam Oostrumo Vo 1 grde van de stoet: ,v 1 o Harmonie c 2c Kinderen 5e en 6e klas en grotere jeugd.. J o StNi colaas o 4o Kleuterschool. 5o Kinderen Ie t/m 4e klaso RouteStationsweg, Mgr«Hanssenstraat Valkenkamp straat-} v« Broekhui zenstraatHeren- pasweg, Witte Vrouwenstraat, Geysterseweg* MgroHanssensfraatWatermolenstraat. De kinderen van de -kleuterschool t/m 4e klas verlaten de stoet als deze de Valkenkampstraat ingaat. Deze kinderen gaan rechtstreeks naar hek Parochiehuis, zodat z*e binnen zijn als de Sint van de rondgang bij het Parochiehuis arri voert Als de ouders van deze kinderen en de ouders met de nog niet schoolgaande jeugd ook ./willen zorgen in het.: Paro chiehuis aanwezig te zijn voordat de Sint binnen is,V dan kan het verdere programma in het Parochiehuis een vlöt verloop hebben. Do kinderen van de 5e en 6e lilas gaan na aankomst bij het Parochiehuis door naar de school, om daar de bekende--zak met inhoud in ontvangst te nemen. 1. Wij dachten wel dat het 'een gezellig feest kan worden, als iedereen aan bovenstaande opzet, zou willen meewerken. Do leden van het Werkcomité zullen om de financiële positi T ■—3r 111 w—tmoamn jfc.-> i M—urn i i i «l i ii i 1

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 2