1e Jaargang nr. 12 2b november 1972 Copij-adresWatermolenstraat 8 DE SINT KOMT ER WEER AAN! Afgelopen zaterdag hebben we op de televisie gezien dat de Sint is aangekomen® Met veel moeite is het weer ge lukt een afspraak met de Goed Heilig Man te"maken zodat hij ook dit jaar een bezoek aan V Oostrum brengt. Op zondag 3 december zal dit jaarlijks f l| gebeuren plaatsvinden® t j| He Sint vindt het wel jam mer dat hij in de kerk zover ft *L van de kinderen af zit en stemming er dan zo I p moeilijk in komtc Alle iik zwar^e Hiaten zijn toen H j, heel diep. na gaan denken IJ/ of er nog andere mogelijk er heden zijn. Een van de Pie f j ten, een hele slimme, kwam f j met een idee dat de Sint wel ij aanstaat® Deze Piet had het u volgende voorstel: I De grotere jongens en meisjes zijn bijna allemaal bij een of meer verenigingen, waar Sinterklaas ook komt, dus die kunnen hun verlanglijstje Itoch wel kwijto

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 1