roept gegadigden op voor de functie van BEHEERDER t voor de kantine op; hett-Sportpark De Sportvereniging Oostrum draagt zorg voor de sollicitaties te richten aan het secretariaat: 0°strum tel«3395 ANTENvan selectiezaad, genaamd proef- tuinselectie0 Deze geeft een veel hogere opbrengst dan andere roept gegadigden op voor de functie van BEHEERDER vergunningeno rassen*, Deze planten mogen niet naar het buitenland verhandeld worden. V/ij hebben enkele duizenden planten van dit ras te koop. Komt zien! P o GLISTERSOiRLOSEWEG 4, OOSTRUM TEL. 1997 o - 8 - o ~7 n _i_ t -- jfc******************************************************* t SPORTVERENIGING OOSTRUM - ys Wm 'M #ww M e_ - - - - - - - - tW MaM *jm l

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 8