WIST o c o dat op zondag 3 dec e a«s« StiNicolaas zijn officieel bezoek brengt aan Oostrum? ooo dat hij ook deze keer weer gebruik maakt van het openbaar vervoer, nmlde, trein? eoo dat hij om 2 -uur' zal"arriveren? 00c dat hierover, volgende week nog nadere infor- matie -volgt 0 o 0 o dat bijna iedereen in Oost rum een:! abonnement op ons blad genomen heeft? o o o- dat de receptie van de' Tulnböuwvereniging op dinsdag 21 november (van half. drie tot vier uur) bij Café Van Dijk is? ooo dat het afgelopen week een goede tijd was voor dakdekkers, tv.-antennebouwers en houthakkers? e o o dat In het radioprogramma "ROUTE A,? op zater dag 18/11-72 (HilVoIl) van 10<>33 tot 11«55 uG ook Oostrum te horen zal zijn? 7 a I a 4 4 t

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 7