WEEK-END DIENST HUISARTSEN. Van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur: DraCorver, Oostsingel 6; telefoon 1393® Vanaf zaterdagnacht12 uur tot zondagnacht!2 uür: DroPenners, Henseniusstraat 12; telefoon 1878» PAROCHIEHUIS. maandag 20 november: 2.00 uur Gym RVBo 8.00 uur repetitie Harmonie. dinsdag 21 november: o30 uur 50 Jarig bestaan Tuinbouwvereniging. woensdag 22 november: 9-12 uur kleutercrèche 7o00 uur Jeugdharmonie e. donderdag 23 november: 7°30 uur Sport dames® zaterdag 23 november: 2.00 uur KPJL afd.Oostrum: uitwisseling» Actie "KOM 0VEK DE BEUG" 11 en 15 december. Medewerkers zijn nog altijd welkom! Opgave bij: Mevr0LeRaedts-Bouwmans, Wanssumseweg 3? De Heer G.Bouten, Stationsweg 213* KARNAVALSVEBENIGING "DE KARKLINGELStT Het nieuwe karnavalsseizoen van de Karklingels is op de elfde van de elfde bijzonder goed ingezet® Sinds lange tijd weer eens een volle zaal, bij èen voorhal. Degenen die het slechte weer hebben getrotseerd., zullen er achteraf geen spijt van hebben gehad® De gezelligheid was mede te danken aan de goede muziek van De Peelzwervers en het bezoek van de Melderslose karna- valsvereniging De Vlaskop met Prins Ger I. Al met al een prachtige avond, die veel goeds inhoudt voor het nieuwe seizoen. Hallo leden, Op dinsdag 21 november a.s® om 8 uur zal in zaal Verheijen Ineke Knol een discussie- en toelich tingsavond geven over gevangenis en alles wat daar mee samenhangto 3 if:******************************************************** KoPoJo 00STRUMo n— m nu mi si» vla •li' vt» «1» vl> vla «1< *1» «1/ «vl» *1» <J« sl- |J/ sla sla vla sL> sla >X> >ta sl«' sla vla sta s^ sla >ta sla sla sla sj/ sla SAr vla sla vla sla la sla sla sta sla sla *1 a\l* vla aj» ajs a^ a^ «^s af» af* ^s aj» ^s a^* afs a*s afs ^s -f» afs af* ay. a^ af* »p af» if* af* afs af» ay> «f» a^ ^v af» a^ a^N a^ a^ a^ sla «1» sl sla sta vla sla -l sU «1 sl sla *1 sl sla *la vla vla vla vla vla vla vla vla sla vla sta vla vla »la vla vla v^ vl. sla vla vl vla ^a vla vla vla vla v^a «la vta sta vla v^ sl vla «1 vla vla vla vla *1* /p *T* *r "T* *T* "T* "i* "T* V *T* "r* 'r* "T" af* »f> ays "T* ■T* "I* 'f» af. -7» ^S -p «f* a^ *J» "f* af» af. af. af» ap "fv af» afs af* af» ap af» af* af» af»

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 3