tijdig in de administratie worden verwerkt, zodat per 31 december a.s. een zo juist mogelijke, stand van zaken van liet boekjaar 1972 kan worden opgemaakt» Ons be stuur is U voor spoedige overmaking bij voorbaat dank baar c KEEKBERICHTEN VOCE BE WEEK VAN19 NOVEMBER T/M .25 NOVEMBER PAROCHIE OoLIVROUW GEBOORTE OOSTRÏÏMo 26e zondag""na Pinksteren: 8o30 uur Jan Hulsman, Pierre Jacobs en.: Marti en Moorrees 10o00 uur Hoogmis tot dankzegging 50 Jarig bestaan van de Tuinbouwverenigingo Cecillaviering voor leden van het kerkbestuur, collectanten, dames- en herenkoor en de harmonie0 Maandag8«00 uur Johan Tijssen0 Dinsdag 8 >00 uurgGest «ges 0 jrd. Petronella Derks* Woensdag8«45 uur Int*fam.Vermeulen-Moörreés* Donderdag8o00 uur Johannes Verhaeg en Johanna Haas Vrijdag: 8000 uur Gest0gez0jrd« Jan Hendrix* Zaterdag: 19«00 uur Jan Hulsman Pierre Vandevenne* GedooptDanielle, dochter van GoBisscher-oux en M0Bekkers0 Lêon, zoon van JoSchaminée en AcVeekens» - DAMESZANGKOORDonderdag 23 november om 20o15 nur repeti tie in de k.erk0 HEREN KERKKOOR: Dinsdag 21 november repetitie in de kerk om 20 o 30. uur 0 MEDEDELING KINDERKOOR: De repetities van het Kinderkoor zijn iedere donderdagavond in de kerk van half zeven tot kwart over zeven* TROMMELKORPS Leerlingendinsdag 21 november repetitie om l8o30 uur in de Oude Watermolen Vrijdag Zh november repetitie in de Oude Watermolen om 19o30 uuro Leerlingen om 19o00 uur» BEJAARDENVERENIGING Maandag 20- november en. donderdag 23 november kaartmiddag ■voor de be Jaar-den., van 2 tot 6 uur in Café Van Dijk® - 2 - r \L vL «4 si# +j> kL *4 *4 4* •A' 4^ 4* 4^ 4* 4 *4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 "4 4 1 mi ii»i i i m i^mib n u—mi uw mm tti /f* /p /p <p «p «p »P -p p «P p ^p 'p 'P »p 'P *p »P 'P 'P p p #p P p p p P rP* p p p P p P p P p P p P gr

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 2