PAROCHIEHUIS o -- Maandag 13 november: l4o00 uur Gym LVB* 1 - 20*00 uur Repetitie Harmoniec Woensdag 13 november: 9-12 uur Peutercrèche 19o00 uur Repetitie Jeu "harmoniec Donderdag 16 november: 19«>30 uur Sporten dames» Zaterdag 18 november: 20o00 uur Reünie" FamlJèhniskens* Zondag 19 november: 10«30 uur KoP0J0Lo Oostrumo 20c00 uur St «Cecilia-f eest o WEEK-END DIENST HUISARTSEN Van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur: Dro-Beckers, Julianasingel 11; telefoon 188?* Vanaf zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur: DroFranken, Rochusstraat 32; telefoon 2824c GEACHTE OUDERS, Op de ouderavond van woensdag 19 oktober zijn er vra gen gesteld over de oversteekplaats, bij onze school* Er is toen door het oudercomité beloofd,hiervan di rect werk te zullen maken, hetgeen heeft geresulteerd in een gesprek met een vertegenwoordiger van de politie, Veilig Verkeer en Werkcomité Oostrum» Dit gesprek heeft de volgende punten opgeleverd: 1o Er is nogmaals aandacht besteed aan de opleiding van de brigadiertjeso 2o Binnenkort- zullen er verkeersborden bijgeplaatst worden* 3o Het toezicht van de politie Is, zoals U waar schijnlijk reeds bemerkt zult hebben, verscherpt, ook voor wat de snelheid betreft* Het aanbod van diverse ouders om zelf de oversteek te gaan verzorgen, is ook ter sprake geweest, maar men was van mening dat eerst de resultaten van deze maatregelen afgewacht moeten worden. h »r - i mm* I 1 mm ui r..>in.iMi. m hmbh ■•nam I I i - - r r -

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 4