BEJAARDENVERENIGING. Dinsdag November en donderdag 16 november kaartmid- dag voor dé bejaarden van 2 tot 6 uur in Café Van Dijk. Denk a0So zaterdag aan het ge huwden bal in het Parochiehuis® Muziek: De Peelzwervers. Aanvang: 19«30 uur. LoVoBo OOSTRUM- - - - Op woensdag 15 november a.s. zal Mevrouw Janssen- Hoedemaekers-, schoonheidsspecialistede avond voor ons verzorgen0 Deze wordt gehouden in zaal Verheijen® Aanvang 20®00 uur. VROUWENBEWEGING N.K,V. OOSTRUM. Dinsdag 14 november om 19*30 uur kursusavond in Café Verhei jeno Het Bestuur® Wóènsdagavond 15AbvémBêr ^df o p;'p i n g"*ö"" Bijeenkomst half acht aan het Parochiehuis. - Kosten 3?50 per persoon. Dinsdag 28 november Sint Nicolaas; pakjesavond. Dames, die daar aan willen deelnemen, kunnen zich melden bij een van de bestuursleden; tot uiterlijk 15 november® Kosten 5?00 per lid. Het Bestuur. Medewerkers zijn nog altijd welkom.! Opgave bij: Mevr®L®Raedts-Bouwmans, Wanssumseweg 3*5 De Heer G.Bouten, Stationsweg 213® 3 sic*******#************ DE KAjRKLINGELS i - -- i r- i i Q®»«IH I* j I r I»H UI—WW®»*—— Actie "KOM OVEP. DE BEUG" 11 en 15 december®

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 3