Ie Jaargang nr. 10 10 november 1970 Copy-adresWatermolenstraat 8 In een BESPREKING VAN DE RAYONKOMMISSIE VENRAY MET EEN AFVAARDIGING VAN HET GROENE KRUIS werd medegedeeld dat vanwege de zeer geringe belangstelling in het verleden er door dit Groene Kruis geen ledenvergaderingen meer v/orden uitgeschreven, waardoor o0a0 geen kontakten meer bestaan tussen bestuur en leden van deze vereniging,, Om hierin verbetering te brengen zal men zich gaan be raden over een mogelijke andere samenstelling, .van het bestuur» In dit bestuur kunnen dan per dorp of wijk afgevaardig den v/orden opgenomen, die op hun beurt kontakt onderhou den met de leden uit dat dorp of die wijk» Door de rayonkommissie zal nu een kandidatenlijst voor geheel Venray worden samengesteld welke aan het bestuur van het Groene Kruis zal worden voorgelegde Degene die zich als kandidaat-afgevaardigde voor Oostrum wil opgeven, kan dit doen bij het secretariaat van het Werkcomité Oostrum, Herenpasweg ^-o CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN (VOOR OOSTRUM): A.s. maandag 13 november van 14„00-15.00 uur in het Sociaal Medisch Gentrum "De Clockert"» -..- -■-*■--■ f—- r- - |- W - m~ l^i MM mi 0i I. j. j- - ****44=4***

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 1