WIST IJ ooodat wij denken dat iedereen abonnee op ons blad wil worden? ocodat het alarmnummer 12 3^ is, ook voor de politie? (Oh, dat wist U al lang!?) ooodat a«s.maandag in Oostrum 70 mensen meer wonen, te weten de laatste groep voor "Nieuw Spraelandt", zodat het totaal aantal ver pleegden nu 21^ bedraagt? ooodat de copy uiterlijk maandagavond binnen moet zijn op het bekende adres? ooodat menige Oostrumse huisvrouw terstond haar bezigheden staakt om allereerst ons blad te lezen? ooodat wanneer U als abonnee het blad een keer niet ontvangt, dit bij ons redaktieadres is te verkrijgen? 8

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 8