odat de gemeente gestart is met grondwerk voor het speelterrein in de Van Broekhuizènstraat? odat de aktie !TKom over de brug!? van start gaat odat dit de grootste oekumenische hulpaktie is die in Nederland gehouden wordt? «dat op zondag 5 november de hoogmis ivordt gezongen door het kinderkoor? odat er door het kinderkoor al druk wordt gere peteerd voor de nachtmis? dat op zaterdag 28 oktober j.l. in St.Odiliën- berg de oprichtingsvergadering plaats vond van de Unie van Gemeenschapshuizen in Limburg? dat eindelijk de kermis is afgelopen? dat wij ook buitenlandse abonnees hebben, maar dat wij toch de Nederlandse taal (trachten) te blijven gebruiken? 9

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 7