SoVo OOSTRUM De uitwedstrijd,- voor de 2e bekerronde tegen Kronen berg 1 werd na'een redelijk goed gespeelde eerste helft opgevolgd door een tweede periode, waarvan het spelpeil op 'een veel "lager niveau lag* De Oostrum ploeg, die met 5 invallers moest aantreden, stond reeds na" 5'"minuten "op 'een 1-0 achterstand® Fr«Dekker profiteerde na 15 minuten spelen van een fou--^ tieve uittrapbal van.de Kronenbergse goalie en bepaalde de stand op 1-10 Daarna nam Oostrum het heft volied'g in handen en 10 minuten later schoot B®de Klein 0ostrum naar een 1-2 voorsprong® Kort voor de rust. bracht H®Janssen met een prachtige omhaal de stand op 1-3° Na de theepauze een tweede helft die veel slechter was dan de eerstec Twee uitgebluste ploegen, waarvan Kronenberg nog het beste uit de verf kwam, zorgden voor een saaie verto ning® De wedstrijd speelde zich voornamelijk op het middenveld afo Maar de gastheren kregen de beste kansen; zo brach ten zij na 20 minuten spelen in de tweede helft bij een doelworsteling de stand op 2-30 Oostrum daarentegen kon aanvallend nauwelijks een vuist maken en moest zich hoofdzakelijk beperken tot verde digen® ho bleef de stand 2-3 in deze zeer sportieve wedstrijd tot het laatste fluitsignaal gehandhaafd® Acs® zondag krijgt Oostrum Kesia thuis® De Oostrum ploeg zal op zijn minst 1 punt moeten over houden aan dit duel, wil zij niet de aansluiting met de overige ploegen missen® - k - «——a i in i i '1 umm - I—M—

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 4