DISCO DISCO DISCO DISCO DISCO DISCO DISCO ZATERDAG k NOVEMBER A.S, DISCO-AVOND IN DE OUDE WATERMOLEN! AANVANG 19c00 UUR PISCO DISCO DISCO DISCO DISCO DISCO DISCO Zoals wij reeds eerder meldden zullen de drie jeugdvereni gingen regelmatig disco-avonden gaan organiseren® Iedereen die de lagere school heeft verlaten heeft, tot deze avonden toegang® De entree is zo laag mogelijk gehouden0 Tegen betaling van 0,50 kunt U de hele avond in de Oude Watermolen® Zij die lid zijn van een van de drie Jeugdverenigingen (AoDoOoDe), Jeugdvoetbal, Meisjesclubs) hebben op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart gratis entree PoSo Leden van de JeugdverenigingA®DoO«E®die nog geen. geldige lidmaatschapskaart hebben, kunnen deze nog voor zaterdag afhalen bij een van hun leiders: MoKunen, Hatendonkstraat McVerstraelen, Valkenkampstraat 3 1

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 3