KERKBERICHTEN VOOR DE V/EEK VAN 5 NOVEMBER T/M 11 NOVEMBER. PAROCHIE O„L.VROUW GEBOORTE OOSTRUM.. 2^-e Zondag na Pinksteren: 8 <>30 uur Gestels«Leonard Maas, Antoon van Arsen- en Harrie Janssenc 10.00 uur Hoogmis, over"1- of amArts-Heidens .en. Harrie Arts o Maandag8o00 uur Overl„fam.van den Berg-Kleuskens Dinsdag: 8o00 uur Gest 0gez 0 jrdOvenlvfaMe Camps- - ->•••- Verhoeven o V/oensdag: 8 <3f5 uur Herman Hoexc Donderdago «00 uur Harrie Verrijdt* Vrijdag8 o00 u«Gestcgezjrd*OverlofanuVoRens-Litjens® Zaterdag: 19«00 uur Piet Gerrit Camps/Tot zekere into DAMESZANGKO0RDonderdag 9: november repetitie in de kerk 'van,. 20 o00 - 21 *00 uur o HEPEN KERKKOORDinsdag 7 november repetitie in de kerk om 20 <,30 uur o - - MEDEDELING KINDERKOOR: De repetities van het kinderkoor •zijn iedere donderdagavondin de kerk van-half zeven tot. kwart over. zeven0 WEEK-END DIENST'HUISARTSEN: Van vrijdagnacht 12 uur tot £©s¥#ggpacht 12 uur:' Uw eigen huisarts o Van' zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur: Drc Vercauteren, Merseloseweg 33; telefoon 2200® TROMMELKORPS L Leerlingen: dinsdag .7 november repetitie om l8o30 uur in de Oude Watermolen» Vrijdag 10 november repetitie in de Oude Watermolen om 19o30 uurc Leerlingen.om 19«00 uur k UV'- - 'r\ i, i ii - - i-r m»»i»i cn—i —wim»fc—mm —■Wiilni i 1 i— tmm ft «1/ kj/ si# sL >L» •X' >1/ v» sl< *4^ *4* Vr1 Vff \L» >1/ X* ^4^ *p 'v T* "p ^jx 'p #TH *p vh vl- ir sL ftL* vl# *1» kJ/ k.L 4 sL vL* kl» sl# vix «X# \L kl^ kir «dr kt» \lr kir «J/ kir «1# «ir vLr «Ir «ir «Xr k^r kL« \L «Ir «X* ^L# W «X kl/ «Ir <ir k^ ^r kir kir «Xr kir sL ^1* 'P ^|N 'P 'P <p rjk »^k 'P rp r^k rjk •Jk ^k #p

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 2