1e Jaargang 3 november 1972 j - Copy-adresWatermolenstraat 8 Het is dan zo vero - 7' Namelijk, dat wij het blad niet meer gratis huis aan huis zullen verspreiden* - In aansluiting op de mededeling in onze eerste uitgave gaan wij met ingang van volgende week ons blad alleen maar bezorgen bij abonnees» - U kunt abonnee op ons blad worden* Bat is heel gemakkelijk* U vult het inschrijfformulier..,, .dat U achter in dit blad kunt vinden, in en legt reeds vijf gulden klaar* In de loop van volgende week komt er iemand van het Werkcomité Oostrum bij U langs om het inschrijfformulier met het geld bij U op te halen* U ziet, heel eenvoudig* - Bij inwoners, waarvan wij na volgende' week geen abonne mentsgeld hebben ontvangen, zal de bezorging worden ge staakt* Mocht U nog bruikbare suggesties hebben, welke ons blad ten goede kunnen komen, dan kunt U deze vermelden op de daarvoor gereserveerde ruimte van het inschrijfformulier Indien U geen abonnement wenst, zouden wij het zeer op prijs stellen als U het inschrijfformulier toch invult, ten behoeve van onze administratie'. Wij rekenen op Uw aller medewerking zodat wij ons ook geheel kunnen inzetten voor geheel Oostrum, DE REDAKTIE. 1 ***'****************-***,************ ÏLA_L_ ÏLY_ 2_ 2_ ÏL A_L_L E 1 Nw ONERS 0 WEEKBLAD voor OOST RUM

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 1