SPAARKAS "KOM EE IN". A„s„vrijdag 3 november 1972 houden wij onze jaarlijkse' droppingo kunt zich hiervoor opgeven bij Café Van Dijk; gaarne voor dinsdag 31 oktober® TRÓMMËLKORPS. Vrijdag 3 november repetitie in de Oude Watermolen om 19„30 uur. Leerlingen om 19=00 uur. Dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november kaartmiddag voor de bejaarden van 1*f <,00-18.00 uur in Café Van Dijk, ic.Vcphilatelica afdo V-enray en Omstreken® 28 oktober: REGIONALE POSTZEGELRUILDAG® in de foyer van de schouwburg nDE BEEJEKURFH te Venray van 10*00 - 17®00 uur® Entree: Jeugd 0,25; boven 16 jaar: 1,00® 29 oktober: Geen ruilmorgen in de LIS0 30 oktoberMaandelijkse vergadering van de postzegelclub IcVo nPhilatelican afdo Venray en Omstreken in de zaal van Café 5iHet Veerhuisn, Hensenius- straat 13 te Venray; aanvang 20<,00 uur0 Inlichtingen over lidmaatschap: PoJ«Wientjens, Pettenmaker straat ié te Venray® ST,ELISABETH ZIEKENHUIS VENRAY0 BezoekurenBezoektijden voor volwassenen zijn als volgt: 1E EN 2E KLASSE: Elke ochtend van 10o3Q - 11«30 uur® Elke middag van lé-o00 - 15 «3C uur0 Elke avond, van 18 0 é-5 - 2000 uur® M' w* V •wan'" rvvr.TOtimuiWJWi

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 4