GedooptStan, zoon van WoLinders en GoGerits® De collecte voor de missie verleden zondag bedroeg *K30 guldon HEREN KERKKOOR; Dinsdag 31 oktober repetitie in de kerk om 20o30 uuro MEDEDELING KINDERKOOR: De repetities van het kinderkoor zijn iedere donderdagavond in de kerk van half zeven tot kwart over zevenQ DAMESZANGKOORDonderdag 2 november jaarvergadering bij Verheijen in ft zaaltje; aanvang 8©00 uur® Kandidaten voor de funktie van sekretaresse kunnen zich opgeven bij de voorzitstero Geen repetitie® - LIMBURGSE VROUWEN-BEWEGING L„V»B Van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur: Dr.Penners, Henseniusstraat 13; telefoon 1878» Vanaf zatedagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur: DrOorver, Oostsingel 6; telefoon 1393» STICHTING PAROCHIEHUIS OOSTRUM (L) Vanaf heden is de beheerder, de heer L»Janssen, bereikbaar op het adres: Watermolenstraat 6, Oostrum, telefoon 1392® Dit is tevens het telefoonnummer van het parochiehuis® Voor het maken van afspraken betreffende het Parochiehuis kunt U zich rechtstreeks met-de heer L®Janssen in verbin ding stellen® Op 26 oktober is de algemene vergadering in Sittard, waar het culturele gedeelte verzorgd wordt door eigen leden® Onze gymgroep onder leiding van Mevr«Jeuken en de dansgroep onder leiding van Mijnheer Derks zijn na keuring door fn jury uitgezocht om hieraan mee te werken® - Proficiat, dames, gaat zo door; oefening baart kunst! - 3 - O O WEEK-END DIENST HUISARTSEN:

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 3