In totaal treden hier op 10 blaaskapellen welke voor de nodige stemming spullen zorgen, Beide avonden worden gehouden in de G.H.V» garage, org. Blaaskapel Oostruni LAAS KAPELLEN FESTIVAL zat, 4 mov. zond. c te Oostrum houdt u avonden vrij

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 8