WIST U o 0c o Dat op deze avond de volgende personen zitting zullen hebben in het forum: Mevr«Hoogstede (PSP) de Heer Van Zeil (KVP); de Heer Van Houwen (VVD); de Heer v0d«Doef (PvdA) 0 Dat de gezamenlijke jeugdverenigingen op zaterdag regelmatig disco-avonden gaan organiseren, en dat de eerste disco-avond op k november a»s<. is? WIST U Dat het verboden is bij de Oude V/atermolen vuil te storten? WIST IJ Dat ca* 1 november aan de Pauwweg de gemcstort plaats opengaat; nadere gegevens volgen nog* - 7 - L. aO -L LJ o o o o o O O O O O O O O O O r IM t uil 1*1 'IMVINRWHHMKKI

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 7