WIST. U Dat er nog steeds gelegenheid is om vragen en suggesties betreffende een bijeenkomst met?/, et Gemeentebestuur in te leveren bij de sekretaris van het werkcomité J o W o ReulingHerenpasweg WIST U Dat er in Horst in het kader van de ko-mende 2e kamer verkiezingen een forumavond over politiek gehouden zal worden en wel op vrijdag 20 oktober in Hotel Cox, Wilhelmina- plein 2? Dat deze avond georganiseerd wordt door de Jongerensocieteit Z0P0 en het Vormings centrum voor jonge volwassenen Horst - Sevenum - Venrav? 'S O O O O O T O O O O O

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 6