BILJARTCLUB S.N.A. Uitslag 13/10-72: V.O.P. 3 - SUI.A. 2-8. Vrijdag 20/10-72 wordt gespeeld: SoNoAo - HoCoMo 3; aanvang 20 ©00 uur» -fr eestavondZaterdag k november 1972 gaan we voor onze jaarlijkse feestavond naar "De Wildeman" te Vieriingsbeek© u kuilt zich opgeven vóór vrijdag 27 oktober bij «t bestuur. Het bestuuro De kursusavond van 17 oktober wordt nu gehouden op dinsdag Zk oktober om 19.30 uur in Café Verheijen. Het Bestuur© SPAARKAS "CLUB T68"„ Denkt U nog aan de dropping? Hedenavond om 8 uur bij Café Verheijen. Zaklamp en balpen meebrengen. V/ij verwachten U allen en wensen U veel plezier. Kop o JE OOSTR-UM o JongeluiEr is weer een knal-avond voor. jullie georgani seerd* Op dinsdag Zh oktober a©s© komt Ine Bakker ons bezig houden met creatieve spelen© Met jullie medewerking zal deze avond al bij voorbaat geslaagd zijn© V/ij verwachten jullie dan ook om 8 uur in het parochie huis© Heel veel plezier!' Het bestuur© Het topduel tussen Oostrum en Hegelsom, in de eerste klas Kf is onbeslist beëindigd© De' dubbelblanke stand 0-0 gaf de verhoudingen het beste weer© Oostrum, dat overrompelend van start ging, zag in de vijfde minuut een afstandskogel van HoMeurs reeds buiten bereik van de Hegelsom-goalie tegen de paal belanden© Nadat de He- gelsom-defensie dit offensief' beteugeld had, gingen ze zelf in de aanval© Door echte slordig om te springen met enkele VROUWENBEV/EGING N©K0V0 POSTUUM© 1 I 3—XB3t»0— SoV, 00STRUM

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 3