WEEKBERICHTEN VOOR DE WEEK VAN 22' 0KTo T/M OKT1072 PAROCHIE O»L»VROUW GEBOORTE ÖOSTRUM» Mi ssiezondag.Onder de HoMissen bi Jzoiidepe collecte voor de Wereldmissieo 8o30 uur Jan Hulsman, Pierre Jacobs en Martien Moorreesc 10c00 uur Hoogmis Gerard Martens0 Maandag 8o00 uur voor overleden vader® Dinsdag8 «00 uur Harrie Verrijdt® Woensdag 80^3 uur into f am c Verrneulen-Moorreeso Donderdag8e00 uur Theodora Arts-Peters® Vrijdag: 8o00 uur gest«gez0Jrd® Lamberdina Derkso Zaterdag19^00 uur Gerarda Kessels-Nissen- Pierre Vandovenne® Vrijdag 20 oktober om 2 uur huwelijksmis voor 't bruids paar Scholten-Litjens op StoPaschalis Zaterdag 21 oktober 8,00 uur kienen in 't parochiehuis» We verwachten iedereen met echtgenoot of verloofde» Wij zorgen voor leuke prijsjes; jullie maken dan de gezel ligheid, dan wordt 't een onvergetelijke avond» Donderdag 26 oktober repetitie in de kerk van 20»00 - 21»00 uur» Vrijdag 2? oktober repetitie in de Oude Watermolen om 19-30 uur» Leerlingen om 19«00 uur» Dinsdag Zk en donderdag-26 oktober kaartmiddag vóór de bejaarden van 1^.00-18.00'uur in Café Van Dijk» 2 - 'V DAMES ZANGKOOR TROMMELKORPS BEJAARDENVERENIGING»

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 2