1e Jaargang Nr 0 7 20 oktober 1972 Copy-adres Watermolenstraat 8 AAR ALLE NIEUWE INWONERS VAN OOSTRUM: Het werkcomité "Oostrum" verstrekt aan iedere nieuw in gekomen bewoner van Oostrum gratis een boekje "Oostrum wegwijzer" genaamde Hierin staan allerlei informatieve gegevens welke van oelang kunnen zijn voor een verdere oriëntatie van Oostrum t0aoVo o oao Organisaties, Verenigingen, Sport, - Ontspanning, e t c o Aangezien Het zeer moeilijk- is de "nieuwe" inwoners van Oostrum te achterhalen, stellen wij hen nu in de gelegenheid om een exemplaar af te gaan halen bij de sekretaris van hot werkcomité, dhrQ JoWoReuling, Herenpasweg-4 te 0ostrum0 Het Werkcomité "Oostrum" WEEK-END DIENST HUISARTSEN: Van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur: DrcPenners, HenseHïïsstraat 13; telefoon 1Ö78* "Vanai zaterdagnacht .12 uur.tot zondagnacht 2 uur: DrcVan Lankveld, Langstraat 78; telefoon 3558o Vanavond 20 oktober ledenvergadering in zaal Verheijen0 Aanvang 20.o30 uur.o - '1 - WEEKBLAD Voor OOSTRUM WERKCOMITÉ "OOSTRUM"0 9

Oostrum's Weekblad | 1972 | | pagina 1