'-**! SJOEÏXUJB j ''DE l-EUNSRSJOW.KRy Wc zijl uu i»g ma 27 sjoelen, wc sjoelen iedere YttensdnKraiddng en» beginnen om 14 ZO luir in de Schakel. Er niopen iel «eer enkele <K«lenj| jfcij. nl'> i;il3 iround innrwK heef koro xocowljg 29 de*: ivf S januari Jin bel nieuwe ?nar twit een» vrijblijvend kijken Hel «njn volgens or«| I leuke mvMngen Dg* on din I ilcaignnk ici ccujii cpienro mrl ld. SWKiciJSScflC Wini aT.fci»- I KOERS POK-Cliib !ni| Je kiwrxo* dninlcnla^niHldjfc i» nok nee plaat". vnjgaiiiiiien. i: nul eer i-vwii ipei. Hier nag jc liv. JU dcc. au. of 6 januari van hel jni-».v,b jaar 1*4. oen* vrijblijvend kooien kijkeu. we hc^uujcu om I—.00 iuiu eu ook üide Schaicl. Hier is deze middag eek kaajleo en koareu naken citz. laop ceo» vrijblijvend binnen. Of uw. Tan e*ii Jnmnct qi me. ld iï4WS nf ÜióCi VTua of W# WJj -vstrnsw 3&'t> QtfïiAtóé .Mcjw.'wt pjsst *wr?l eefj &2osd <KI!Ï Kantiny'i, ao you think you can dance?!

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 6