I Jttfi «f y M KR* w De v*akMddieaUfo -«rialJ avcmde vmf 17.00 uur tot ntojgwu OS.03 uur etiic hel «vefkeod VJaaigmocnon »1oot dcHul>Ar*#fip05t iTnt nw-amtg.ilaat 1I03 ilaijin M 28-12 2-1 09.ro «ym 1 '.IV SporJipfll ia. 15 Zurribo :V1 17 ?XI Tinnen I6.45 Rev-aüli&J&JaCbwi» 1630 veigw*) 20 W Hspchho 4-1 0530 :n.Xl Repetitie 5 1 O0.OÜ G»n -8.30 S?«t 211 3D Ronrst e «Ir Jiibald 5-1 C8.3Q GVT. ■0.15 zurröB 7-1 IH.il! (iyir '9.CO Röïe:l.^lSiiC4vKr-i 20.'5 IRW.B1 M-i K.P O isynlhosiï :id Piun Knrn.lensoer au Ksnsliln ToneeJ'jceripnj ciï C-jrpn c*J vftr Toiieelwaraflorfl Z«3 Scl:00ï sw HaOfOnl? 21a K.e.C-Synrieet LM Dan»:HIWttH*1 7»»'. Har-norlt ra nl Sdool raai Karin Jaife«en zaol aofoi zasl 1 Inimcrve zeel *HI. LEC rnfc VCCR AFS^MKlN «I. SB7015 LfifflCliiftVüij;

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 23