orpcraad vouion Bcaic inwoners van Veilen. Kj tli iWiubgeo vol hiu»rlijke gcadiiglieid. wci en tiiiukeu u het ecu goed begin van het nieuwejaar cm near fcniicu te gaan en de heren le strekken Pnarom -organiseert tie Patpsrcnii op zondag 11 januari ?i'|l I fwr. wintertv.iniWng. Tijden? de-ie wandeling /ai. o-l.v-. Gem IReimjes sti Hairy van Pdisvijck, eau getkelie vaa do Vtwlenxt tt'aUfrenmnie gelopen worden. Ook ai 1:0". W' OteT'Oi/nen is hel lieten var rerr rmirr mm dnn dc ïaoeilc waard. Obdciwcg is oai venassirissxion tri de wandeling wordt afgesloten m« oen hcevlijki kup eiwhaisv.-p. Aimprihnrlm dnnr dn Flnrpsrand Wc Btartrc de wandeling voor dc lange route f lil kin) um 10 (X) uur hg -"t VClIleke". Our J LCD uil vc-uckkju we vaal' die plnuia voce t? c verkorte rwu: (5 fan), ttezc ia zeet gcsciiikt vnor umlerv mei kinderen. In veinamlmel «la crvmixaiie i.< h« wenselijk je vooinljdaft 31 december aan 6» meülwi (lel. rr. 586463 of mail aldwa.t44al1.nll 2org datje euede nc'oiKnen nl kiBTren aan bebtl We 'ckeeieu op oen &ülo opkomst! Vriendelijke groeten, Doi|iaiaad Veulen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 19