dis Frötilichefi Rühansammier ■mal kim-mhi d»'üK«<U--4 GranQioos Nieuwiaarslreffen in Qostrum Op zondag 2 januati a van t3:t>0to» 1S:03 uur verzorgd blaaskapel,<JIC FföhlICher Rllbensammler. san grandioos NiBuwjaaifclrtflten m «iet gemeen*chepshui& ie Oosirum. Deze WadSKiipêt bestaat uit muzikanten van verechillaxte ösrpon uit ortze 'eg'&- b.v uit Üoalrum, Oirlo. Leunen e.a. Hot repC'toi'c wal Zij Op deze tweede dag van t*t nieuwe jaertsn geho-e brengen ia vcoi t»al muruiKlee» EgerlSllde' en Tajechierhe btaaamuzieK, aan gevuld metortkeie SOIISterthe optrecfinB. OoK dC menie zang van onze muzikaal leider Bruno, en 'el zalicJCiUO Hen* en JUS, Zitl tijdens d t optreden rtiBt cn'.breJten. In icdCtS gevai c*>< eer moe© gelegenheid urn redetsen 3en gezond en oen yotki niauiv jaBrtoe te wensen Tót flens op 2 ;anuBri a.s. In CwitiMn

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 12