4T Kerkbalans. Fto kerk if VU blijvende i'ounle. Vuur vele duwende n meraeo ui OIIS l»nd ixiiiabtolujl waar. Voor veel nvensen is hel yelcol uui een vuuiukneniir brari vaii uiWiifli' Z: kcbbcfiallcmaal luin ;igcu icdcnoin eicb bij d; kevi betrekken ie voelen. Gflovei i' prill niiir hit v/cl van de kerk nviel wc jnelinitfHiilTO worden. Df bi.dlSgf die 0 t«fiMd word- gahnübt Voor iV. lopnxfe lOMtfn Vjn de nlulsolijkt kerk Wj wiücu li dai: ook viagen &1 deerne die rog nier nnn deVerVHilmisriit joar bcoben cvxgcdaaL di' alsnog w üoeoi Bij vowbant hwtcliikdaak Bmknr.W1>:2«$4 Kerkheuuur Veulen. BcsJc inwoüets van Venl Dcrwreea Vouien Op dinwlag ceeeniher 201 ie cj ren vajonlering vu» de IJu-psiauiL vuii Veulen. Dc v«gac.ïiing neym; en 7.IMW uunii >lc Hoefslag. ledenwn is ven laite welkom! Aginda 1. Opening 2, Noiulm vorigs vecwlTiru 1. Tlnrpse raken "Vooibeieider brrooX B&V/ op l l-l -201 4 Ingekomen en ui IgogiL'i&aukkCIi 5 Slrdrilelingen vniiuil huldülfaiadctiovalc? S RttlulvPMJS 7 Slililin.H IfcirpmaaJ Volden

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 31