J E7S17* H55ö Do a/eekaidnl?raisn wordsr. 'a avonds vanaf l -0 uur lai 's nwgf»* IOC uur «ai (mi weekend wai-gercmer. dtnr de Huis^ntcnPr»* ie»ri5f n «psnuii dr. riun 1*1- snKHsr. raerisnn luria AO 6-10 oc> ö/m KFC raai U.OU Saatl Cer cmiolclj; iBfll o?o RapnTa-c irr-ianr. Har-raia Taal <t3 MO U.OU G'/lTl SJ»j raai a t!> 7.-na «wla lorsanr raai n a io 820 G/r» Stfico TS8I 9 ru Hamaria 0 15 -CO-l-n «fc'.FO out» za 3-10 o.:o cafozsal ia aio i.au Xnpeit» Haroiia uaA ire 1110 a.oo CUl rf* «cfcrn /(.■v7»r rast li I2*iü 8.39 C'.'ii ctfiocl lift 5.3'J •ispeblo Hanoi*; lat 10 13-HJ 0.OJ Gyrr K.na. 7»M 533 SFO' üJiHna.inIrLli IR It '■IJ ftf pctrto 0oj*nbcr>3 H3TTÖ10 list dv 14-*: 5.33 Cyii ■êtfiMf tta r.15 Zuirba int V' 1B-1* 430 Oy Sr.hncl rad ïJJj ftïjrelie Ha iroiö zeel 1 03 F?aiMin« ilairoiif ltd Arspn^K'Aj oo mstréssawie f>. Ti» anuc ia sos?*\wi m ut-?4 m

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 29