êt Verkeersregelaars: In januari heeft de gemeente in samenwerking met de politie een opleiding tot verkeerdregelaar verzorgd. Deze opleiding Is veresit voor het mogen regelen van verkeer tijdens evenementen zoals Sint Maartstocht, Intocht Sinterklaas. Carnaval etc. Na de zomervakantie zal er wederom een opleiding ver zorgd worden. In verband met nieuwe regelgeving zijn er nieuwe eisen ten aanzien Van de hesjes die verkeersregelaars tijdens uitvoering van de functie moeten dragen. Vanuit de dorpsraad is hel irsitiatief gekomen om de aanschaf van deze hesjes te verzorgen en deze beschikbaar te stellen aan de Leunse gemeenschap Integraal DOP Het concept structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Leunen samen gesteld door het gebiedspanei Leunen is besproken Tijdens de dorpsraadvergadering is er besloten om via het voorzittersowerleg verenigingen Leunen nog meer input te geven en te krijgen. Het bestaande DOP is een belangrijk visie van de dorpsraad Leunen. De notulen zijn te vinden op de website dorpsraad Leunen: Namens de Stichting Dorpsraad Leunen Ed Stevens Secretaris Dorpsraad Leunen Natuurwandelroute in de Leunse Paes Op zondag 7 februari 2010 verzorgt de Werkgroep Wandelpaden Leunen een winternatuurwandelroute in het natuurgebied de Leunse Paes. Tijdens de wandeling zuilenleden van WWL u informeren over flora en founa in de Paes. De natuurwandeling start om 10:00 uur vanaf het informatiebord bij de kerk te Leunen De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en is 10 km lang. Rond de 6 km is er een j>au2e bij het AS- restaurant Deelnamen is gratis en aanmelden is niet nodig. Goed schoeisel en kleding wordt aanbevolen. De folder van de natuurwandelroute de Leunse Paes Is voor €1,50 te Icoop bij "Texaco De Aide Smidse"Leunen en het VW te Venray Werkgroep Wandelpaden Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 6