4 Dorpsraad Verslag -van de openbare dorpsraadvergadering 18 januari 2010 In het ka der van taakgericht werken gaat de dorpsraad komende periode wverken met verschillende werkgroepen, vanuit de dorpsraad zijn de taken voor deze werkgroepen verdeeld. De dorpsraad zal de komende tijd een beroep doen op de inwoners van Leunen om in een van deze groepen mee te gaan werken. De werkgroep Verkeersveiligheid/verlichting gaat de herinrichting van de a Ibionstraat evalueren. De volgende punten worden mee genomen. - Hoek albionstraat/Gussenstraat; - Het plaatsen van een fietsenrek nabij bushalte; - Het plaatsen van een fietsenrek nabij De Brink en kerk - Verlichting Overbroekseweg en Beemdweg; - Communicatie vanuit de gemeente van werkzaamheden en/of veranderingen Het strooien van openbare ruimten is een verantwoordelijkheid van de g.emeente Venray. De dorpsraad heeft gevraagd of het Stevenspaadje en de Kapelweg in de strooiroute opgenomen kunnen uvorden. Gebruik gele zoutbak: Het zout is uitsluitend bedoeld voor de omgeving van het dorpsplein, zoals de kerk, de schakel, de Brink en de basisschool de Meent. Verder is het zout bedoeld voor de inwoners van Leunen die zelf geen sneeuw kunnen ruimen, ouderen en mensen met een lichamelijke functiebeperking. HUK C V E.L.E.M. (EEd) Stevens Secretaris Dorpsraad Leunen P/a Vicarieweg 17 5809 BP Leunen C478-51 0332 a secrptar i$@dprp?raadleunennl Bankrekening: 12.81.01.210 Aan alle inwoners van Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 5