3 Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide week 04- Gastkoor in Veulen Aanstaande zaterdag - 30 januari 2010 - zal de regiuliere weekendmis in Veulen (19.15u) worden opgeluisterd door "Carmina Servata", een regionaal gemengd gregoriaans koor, wiens zangers en zangeressen afkomstig zijn uit Arcen, B lerick, Blitterswijck, Boekend, Sevenum, Tienray, Venlo, Veulen en Weert. De Stichting Carmina Servata is in 2006 opgericht, mede tot behoud van het Gregoriaans. De koorzang in Veulen zal door ongeveer 15 koorleden verzorgd worden. Na afloop van de H. Mis is gelegenheid elkaar te treffen in Gemeenschapshuis "De Hoefslag". Het kerkbestuur heet alvast eenieder welkom. Dekenale huwelijksbereiding In het priesterteam Venray (en omliggende kerkdorpen) is gesproken over de opzet van een gezamenlijke regionale huwelijksvoorbereiding (naast de reeds bestaande gezam enlijke doopvoorbereiding). I.v.m. met deze gezamenlijke huwelijksvoor bereiding maken wij u erop attent dat naast het gesprek met de eigen pastoor (betreft 1e avond) er ook twee gezamenlijke bijeenkomsten voorzien zijn, waar de bruidsparen samenkomen. Er zijn thans 2 ronden voorzien; een in maart (te weten op 1 én 15 maart) en een in juli (te weten 5 én 19 juli; voor hen die na juli wensen te trouwen), telkens op een maandagavond. De avonden vinden plaats in een lokaal achter de Paterskerk (Leunseweg 5 te Venray), steeds om 19.30u. Paren die voornemens zijn te trouwen voor de kerk, gelieve terzake contact op te nemen met de pastoor van de eigen parochie. Aan de betreffende priesters zijn inmiddels folders verstrekt. De avonden worden geleid doot pastoor C. Muller en diaken G. van Dierendock uit Venray. Ter overweging "Ondankbaarheid begint met het vergeten. Vergeten leidt tot onverschilligheid; onverschilligheid leidt tot ontevredenheid; ontevredenheid tot vertwijfeling en vertwijfeling tot vloek" (Dietrich Bonhoeffer; Duits theoloog) Pastoor C. Müller

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 4